Несколько слов о том, как мы работали над Политикой в области качества в проекте.

"Позиции Политики в области качества, которые были отмечены как ключевые:

·       відповідність вимогам Клієнтів;

·       якість неможлива без інтелектуальної складової в роботі співробітників ТОВ;

·       ТОВ прагне бути лідером - роботодавцем; бути лідером у використанні високотехнологічного устаткування та високоякісних матеріалів; бути лідером у забезпеченні якості продукції; буди лідером у сфері        ; бути лідером у сфері наданні публічної інформації стосовно фінансової та виробничої діяльності;

·       ТОВ використовує ризик-орієнтовне мислення для підтримки і постійного поліпшення системи менеджменту якості;

·       ………………………

Основные допущения (сформулированы высшим руководством), которые могут оказать негативное воздействие на выполнение положений вышеуказанных положений Политики в области качества:

·       ми боїмося втратити авторитет в очах співробітників;

·       ми боїмося втрати кошти;

·       ми боїмося не виконати зобов’язання та отримати негативну інформацію про компанію;

·       ми боїмося втратити репутацію лідера ринку;

·       ми боїмося втратити авторитет в очах зовнішніх постачальників;

·       ми боїмося втратити керованість організації;

·       наявність невеликої групи керівного складу, яка «тягне» на собі всі задачі;

·       небажання втратити кваліфікованого робітника;

·       підвищення заробітної плати не означає, що будуть виконуватися додаткові функції, якими може бути наділений співробітник;

·       все і так працює. Легше просувати щось «більш важливе» і за відсутності проведення аналізу негативні результати та негативний вплив від цього можуть буди списані на все що завгодно.

Кроме того, часть приведенных допущений могут являться причиной формирования сопротивления изменениям со стороны сотрудников ТОВ .

Это сформулировано Высшим руководством. И я уверен, что после такого анализа их Политика будет действительно их Политикой".