ЦЕ МИ!

Преміальні досягення!

знак.JPG

Член Всеукраїнської асоціації консультантів з управління "СМС - Україна" sms.png

Третє місце у номінації «Найкращий консалтинговий проект року» Gabriel Al-Salem Foundation USA - 2014

Сертифікований консультант з управління (CMC Ukraine, ICMCI)

Лідер галузі 2014 року. Національний бізнес рейтинг

Лідер галузі 2015 року. Національний бізнес рейтинг

Лідер галузі 2016 року. Національний бізнес рейтинг

Кваліфікація ЄБРР України. Програма "Підтримка малого та середнього бізнесу ЄБРР Україна"

Кваліфікація ЄБРР України. Програма "Інноваційні екологічні ваучери"

Діяльність ТОВ "ХЕЛІКС" спирається на:

iso_consultant_logo.jpg

Стандарт ISO 9001:2015 "Системи управління якістю. Вимоги"

Стандарт ISO 20700:2017 "Директиви для послуг з управлінського консультування";

Загальна сукупність знань. Міжнародна Рада консалтингових організацій з управління (ICMCI)

Статут ТОВ "Хелікс";

Законодавство України;

Етичний кодекс консультанта з управління ВАКУ "CMC – Україна"

Фактори допомоги

Элио 1.jpg


Допомагаємо почуватися впевненіше у риночному середовищі;

Робимо речі простішими та зрозумілішими;

Формуємо та вдосконалюємо компетенції управлінських команд;

Трансформуємо інтелектуальні активи компанії у фінансові можливості;

Забезпечуємо:

  • підвищення ринкової вартості підприємства;

  • розвиток на засадах сталого розвитку;

  • відкриття нових можливостей;

  • підвищення продуктивності;

  • підвищення якості;

  • підвищення лояльності до Вашої компанії;

  • підвищення інвестиційної привабливості;

  • зниження рівня опору змін;

Допомагаємо запобігати втратам: час, фінансові ресурси, матеріальні ресурси, персонал;

Вчимо керувати ризиками: втрата репутації, зниження довіри з боку Клієнтів, зниження впливу на ринках;

Вчимо керувати ризиками: якість, екологія, охорона здоров'я та безпека праці, знання, технічні, соціальні.

Вчимо визначати та  використовувати можливості;

Вчимо працювати з невідповідностями та коригуючими діями;

Створюємо умови, де відсутня дискримінація, конфронтація;

Знижуємо рівень стресу: забезпечення профілактики емоційного вигоряння.

Чому з НАМИ?!

ВАКУ 1.jpg


Створення позитивного соціального ефекту – соціальна відповідальність бізнесу, робота на засадах сталого розвитку;

Розуміння Клієнтами положень "економіки якості" та "економіка безпеки";

Збереження та/або прискорення темпів впливу на навколишнє бізнес-середовище;

Експертна оцінка, дотримання законодавчих вимог;

Проекти щодо розвитку систем менеджменту та компетенцій працівників доводяться до логічного завершення;

Готовність усвідомлено ризикувати та використовувати можливості;

Формування новаторського способу мислення;

Нові правила роботи – нові можливості;

Оптимізм, цілісність мислення, емпатія;

Дотримання конфіденційності.

Чим Ми відрізняємося від інших

Пригожин 1.jpg


Будує свою роботу виходячи з того, що системна діяльність - передбачає не безпосередній вплив на об'єкт (персонал), а створення умов (системи) для впливу на об'єкт (персонал). Змінюються умови - як наслідок змінюється об'єкт (персонал).

Робота спрямована на досягнення та закріплення досягнутих результатів у компанії Замовника;

Робота здійснюється у компанії Замовника через безпосередню роботу з персоналом, застосування технологій коучингу та фісилітації;

Застосування методики побудови бізнес-моделі та використання її протягом усього проекту;

Застосування методик та інструментів управлінського консультування;

Діагностичний аудит із визначенням проблемних зон в управлінні підприємством;

Формування бачення системи менеджменту у співробітників загалом та свого місця у її підтримці та розвитку;

Доступ до бази знань Всеукраїнської асоціації з управління СMC – Україна;

Консультаційні роботи виконуються відповідно до міжнародного стандарту ISO 20700:2017 "Директиви щодо послуг з управлінського консультування", Етичного кодексу Всеукраїнської асоціації консультантів з управління "СMC - Україна";

Наявність можливості у Клієнта звертатись до етичного комітету Всеукраїнської асоціації консультантів з управління "СMC Україна".

В цифрах

Проекти

Присутність на ринку, роки

Кількість годин на підготовку консультанта, години/рік

Публікації

Професійний досвід, роки

Загальна кількість навчаних співробітників Клієнтів