Тренінг ""Внутрішній аудит за стандартом ISO 19011:2018 як інструмент розвитку підприємства" Цінність та ціна"

Цінність:

Компанії мають чудову можливість створювати на основі міжнародних стандартів системи менеджменту, які наповнені змістом. Це не гори паперів. Це системи, які дозволяють відчувати і розуміти своїх Клієнтів, їх завдання, проблеми та вигоди. Ці системи дозволяють формувати стійкі фінансові потоки, партнерські відносини, керувати ризиками і відкривати можливості, знижувати втрати, успішно проходити сертифікаційні аудити і аудити постачальників. Результативне проведення внутрішніх аудитів є необхідною умовою для отримання такого результату.

Класична форма проведення внутрішнього аудиту призводить до втрати розуміння властивостей системи менеджменту. Чому? Аудит розбиває ціле на частини. Як тільки відбулося розбиття, фактично втрачається сенс проведення аудиту через зникнення об'єкта аудиту - система з її властивостями. Про це не говорять ні на одному навчанні внутрішніх аудитів. Це катастрофа. Що отримуємо в результаті такого підходу? Отримуємо відповідь, що щось "відповідає" або "не відповідає" і не більше. Багатьом знайома ситуація, коли, зібравши у єдине ціле механізм він не працює, хоча всі частини відповідають встановленим вимогам. Так і результати внутрішнього аудиту. Частини відповідають, і ціле дає збій або не працює. Що робити, щоб внутрішній аудит все ж таки був результативним, а не формальним?

Програма тренінгу сформована на основі 20 річного досвіду впровадження стандартів ISO, підготовки внутрішніх аудиторів, проведення внутрішніх аудитів та участі у сертифікаційних аудитах.

Мета:

·         як створити додаткову цінність для компанії від проведення внутрішніх аудитів? Що необхідно посилити, що створити, що послабити, а від чого відмовитися?

·         виправлення хибного розуміння та формального підходу до проведення внутрішніх аудитів;

·         формування пропозицій щодо покращення процесу проведення внутрішнього аудиту.

Логіка тренінгу:

що таке система – чим може хворіти система – що заважає внутрішньому аудиту – технологія проведення – шляхи вдосконалення

Програма:

1.     Мистецтво системного мислення. Основні властивості систем:

·         емерджентні властивості системи;

·         петля зворотного зв'язку;

·         динамічна складність систем;

·         ментальні моделі.

2.     Організаційні патології. Що необхідно брати до уваги внутрішнім аудиторам.

3.     Ми прагнемо щоби внутрішній аудит був ….. Шукаємо відповідь: "Що заважає?"

4.     Зміщення акцентів внутрішнього аудиту з "контрольних функцій" на "розкриття потенціалу компанії"

5.     Планування та проведення внутрішнього аудиту.

6.     Інструменти проведення внутрішнього аудиту. Мистецтво сфокусованої бесіди. ОРІП.

7.     Прошки про психологію під час внутрішнього аудиту.

8.     Вимоги до внутрішніх аудиторів. Відбір (а як у Вам проходить відбір?. Навчання.

9.     Ризики на всіх етапах PDCA циклу внутрішнього аудиту.

10. Як організувати в компанії школу внутрішніх аудитів.

Умови:

На протязі тренінгу учасники виконують завдання для формування, набуття, розвитку та вдосконалення компетенцій для підвищення їх особистої результативності та ефективності при плануванні, проведенні внутрішніх аудитів.

При проведенні навчання використовуються відеоматеріали з подальшим обговоренням.

При проведенні корпоративного навчання, при зацікавленості підприємства, можливий попередній аналіз процедури "Внутрішній аудит", звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту, рішень за результатами внутрішніх аудитів.

Учасники тренінгу отримують, сформований під час навчання, перелік покращень процесу проведення внутрішнього аудиту.

Учасники:

·         Вище керівництво підприємства;

·         Керівники структурних підрозділів;

·         Внутрішні аудитори