Закупівлі товарів та послуг

Керівництво Підприємства регламентує закупівлі товарів / робіт і послуг з метою:

·         Забезпечення максимальної результативності та ефективності закупівель;

·         Розширення і стимулювання участі в закупівлях постачальників / підрядників;

·         Розширення конкуренції між постачальниками / підрядниками щодо закуповуваних товарів / робіт або послуг;

·         Забезпечення справедливого і неупередженого ставлення до всіх постачальників / підрядників;

·         Сприяння об'єктивності та неупередженості процесу закупівель і суспільною довірою до нього;

·         Забезпечення відкритості процедур закупівель.

Критерії оцінки постачальників

Підприємство оцінює кваліфікаційні дані постачальників / підрядників відповідно до кваліфікаційних критеріїв і процедурами та при цьому не встановлює щодо кваліфікаційних даних постачальників / підрядників ніяких критеріїв, вимог або процедур, які являють собою дискримінацію щодо останніх або які не є об'єктивно виправданими.

Для участі в процедурах закупівель постачальники / підрядники повинні володіти кваліфікаційними даними, що задовольняють таким з наступних критеріїв, які Підприємство вважатиме необхідними при конкретних процедурах закупівель:

·         Постачальник / підрядник має необхідні професійні і технічні кваліфікаційні дані, професійну та технічну компетентність, фінансові ресурси, обладнання та інші матеріальні можливості, управлінську компетентність, надійність, досвід і репутацією, а також необхідні людські ресурси для виконання договору / контракту про закупівлю;

·         Постачальник / підрядник має право укладати договір / контракт про закупівлі;

·         Постачальник / підрядник не є неплатоспроможним, його майно не знаходиться під судовим контролем, не є банкрутом і не ліквідується, його справами розпоряджається будь-якої суд або призначена судом особа, його комерційна діяльність не припинена і він не є об'єктом провадження у зв'язку зі згаданим вище;

·         Постачальник / підрядник виконав свої зобов'язання по сплаті податків і внесків по соціальному забезпеченню;

·         Постачальник / підрядник, його керуючі або службовці не були засуджені за будь-який кримінальний злочин, пов'язаний з їх професійною діяльністю або поданням неправдивих заяв або невірних кваліфікаційних даних з метою укладення договору / контракту про закупівлю або були іншим чином дискваліфіковані на підставі адміністративних заходів по призупиненню або заборони діяльності.

Крім того, основними критеріями, використовуваними для оцінки постачальників комплектуючих і матеріалів є:

·         відповідність характеристик пропонованої постачальником продукції всім необхідним технічним вимогам. При цьому постачальник повинен вказати ТУ і НТД відповідно до яких випускається продукція;

·         види і обсяг операційного контролю, приймально-здавальних і періодичних випробувань;

·         організація системи контролю якості, ведення протоколів випробувань, наявність сертифікатів на систему менеджменту якості, на технологічні процеси, атестатів виробництва, сертифікатів відповідності на продукцію;

·         наявність статистики про невідповідності продукції, відгуків споживачів, рекламацій;

·         доступ до протоколів технічного контролю та випробувань, можливість приймання партії безпосередньо на підприємстві постачальника і призначення вибіркового контролю;

·         вартість продукції, умови оплати, можливість укладення довгострокового контракту;

·         можливості постачальника щодо обсягів і термінів поставок;

З урахуванням права постачальника / підрядника на охорону своєї інтелектуальної власності або комерційної таємниці підприємство може зажадати від постачальника / підрядника надати відповідні документальні докази або іншу інформацію, яку Підприємство може вважати корисними для посвідчення в тому, що постачальник / підрядник має кваліфікаційні дані відповідно до встановлених критеріїв або ж може бути організовано відвідування для кращого ознайомлення з потенційним постачальником і отримання уявлення про те, як будуть виконуватися замовлення Підприємства, чи зацікавлений постачальник в довгостроковому співробітництві, чи є у нього необхідні ресурси.

Підприємство залишає за собою право дискваліфікувати постачальника / підрядника, якщо в будь-який момент виявить, що надана інформація про кваліфікаційні дані постачальника / підрядника є помилковою.

Крім того, Підприємство може дискваліфікувати постачальника / підрядника, якщо в будь-який момент виявить, що надана інформація про кваліфікаційні дані постачальника / підрядника є по суті неточні або неповні за умови, що постачальник / підрядник не може негайно усунути ці недоліки на прохання підприємства.

При укладанні договору з кожним постачальником / підрядником досягається чітка домовленість, відображена в договорі, з приводу забезпечення їм якості продукції, що поставляється або послуг, що надаються, за що він несе відповідальність.

Вибір тієї чи іншої форми гарантії забезпечення якості здійснюється в результаті переговорів представників Підприємства з постачальником / підрядником.

Підприємство визнає сертифіковану за стандартом ISO 9001 систему менеджменту якості постачальника і сертифікати відповідності на продукцію, що закуповується. При цьому Підприємство залишає за собою право звернутися з проханням до постачальника про проведення перевірки його системи менеджменту якості своїми фахівцями або незалежною третьою організацією. Рішення про таку перевірку приймає дирекція.

У разі виявлення великих недоліків в процесі перевірки постачальнику пропонується представити план заходів щодо їх усунення, після виконання яких, проводиться повторна перевірка.